top of page
Kontakt

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Związek Zawodowy Muzyków Rzeczpospolitej Polskiej.

ZZMRP logo kontra.png

CHMIELNA 2 lok. 31, 00-020 WARSZAWA, POLSKA

NIP 9462660942

numer konta bankowego:
90 1240 2470 1111 0010 9805 3619

studio nagrań
bottom of page