top of page
Etap pusty

Postanowienie sądu o wpisanie ZZMRP do rejestru

Etap Lights

Jak wypełnić deklarację - INSTRUKCJA

sax gracza

Propozycja ZZM RP programu pomocy dla artystów pracujących na umowach cywilno-prawnych

Korespodnencja z prezesem TVP w sprawie Konkursu Eurowizji

Etap Lights

PISMO ZZM RP DO ORGANIZACJI POPIER-AJĄCYCH USTAWĘ O ARTYŚCIE ZAWODOWYM

Tłum

Statut Związku Zawodowego Muzyków RP

Dyrygent na scenie

Pismo do prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej w sprawie kwestionowania umów o dzieło w filharmonii łódzkiej

Oświadczenie Związku Zawodowego Muzyków w sprawie projektu ustawy o podatku od przychodów reklamowych

gitara bliska

Stanowisko ZZM RP w sprawie listy czystych nośników i ustawy o statusie artysty zawodowego

Etap pusty

REPLIKA ZZM RP NA  PISMO ZPAV W ZWIĄZKU Z IMPLEMANTACJĄ DYREKTYWY DSM

Bębny ręczne

Regulamin Przyjmowania Członków ZZMRP

Koncert na żywo

Deklaracja czlonkowska ZZMRP

Pismo dp Rady Mediów Narodowych w sprawie udziału polskiej twórczości w czasie antenowym

Etap pusty

Apel środowisk kreatywnych w sprawie systemu wsparcia artystów zawodowych

Tworzyć muzykę

Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego
i Ministra KiDN Piotra Glińskiego w sprawie aktualizacji listy czystych niośników

Urządzenia rejestrujące

Pismo do Ministra KDNiS, prof. Piotra Glińskiego w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury

Hala koncertowa

List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego od zarządów ZZMRP, ZAKRPSJ, SANPM

Etap pusty

Skarga na Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w sprawie braku aktualizacji rozporządzenia określającego listę czystych nośników

bottom of page