AKTUALNOŚCI

GRUDZIEŃ 2021

 

17 STYCZNIA r., o godzinie 18:30 - w formie elektronicznej odbędzie się Walne Zebranie Członków ZZM RP

Powodem zwołania zebrania jest konieczność uzupełnienia składu zarządu ZZM RP, spowodowana rezygnacją z mandatu przez Wojciecha Konikiewicza. Zgodnie ze Statutem ZZM RP kadencja Zarządu trwa 4 lata. Wybory obecnej kadencji odbyły się 8 czerwca 2022. Nowy członek Zarządu, który zostanie wybrany 17 stycznia, obejmie wakujący mandat zwolniony przez Wojciecha Konikiewicza, który wygaśnie 8 czerwca 2024 roku.

Koniec roku to okres podsumowań. Oto krótkie zestawienie działań ZZM RP w roku 2021:

1. W roku 2021 w nasze szeregi przyjęliśmy 235 członków

2. Podjęliśmy współpracę z biurem księgowym FinArt – porządkując wszystkie formalno-prawne zobowiązania Związku

 

3. Podjęliśmy współprace z kancelarią prawną Graś i wspólnicy

 

4. Uruchomiliśmy nowa stronę internetową oraz regularną wysyłkę związkowego biuletynu.

 

5. Wyznaczyliśmy długoterminową mapę drogową wyznaczającą program działania związku

 

6. Zabieraliśmy głos w następujących sprawach: opłata reprograficzna, ustawa o statusie artysty zawodowego, pomoc dla muzyków związana z epidemią, ograniczenia działalności muzyków związane z epidemią, ilość polskiej muzyki w mediach, wytypowanie piosenki szwedzkich twórców jako polskiego reprezentanta do konkursu Eurowizji

 

7. Podjęliśmy działania przeciwstawiające się medialnemu hejtowi na środowisko muzyków inicjowane przez ZIPSE, wysyłając do redakcji publikujących nieprzyjazne nam artykuły sprostowania. Zorganizowaliśmy akcję społeczną – Jestem Muzykiem Nie Celebrytom, która zaprezentowała realną sytuację społeczno-materialną naszego środowiska

 

8. Nieustannie zabiegaliśmy o robocze relacje z organami państwa. Pisaliśmy do Premiera Rady Ministrów, Prezydenta RP, Ministra Kultury, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych. Braliśmy udział w spotkaniach i konsultacjach z przedstawicielami Instytutu Muzyki i Tańca, z parlamentarzystami różnych opcji politycznych.  Aktywnie uczestniczyliśmy w procesie konsultacji dotyczących ustawy o statusie artysty zawodowego – przesyłając uwagi w trybie wyznaczonym przez ustawodawcę, biorąc udział w konferencji organizowanej przez MKiDN, w sejmowym wysłuchaniu publicznym organizowanym przez klub Koalicji Europejskiej, oraz w trybie roboczym z autorami ustawy.  Byliśmy jednym z sygnatariuszy „Apelu środowisk kreatywnych w sprawie systemu wsparcia artystów zawodowych”.

 

9. Podjęliśmy współpracę z wieloma organizacjami środowiskowymi. Oprócz OZZTów czyli SAWP, ZAiKS i STOART, mamy kontakty z ZPAV, SOIAR, IGMAP, PITE, PSJ, ZAKR, ANPM (Alians Niezależnych Producentów Muzycznych), MEXPO. Braliśmy udział w pracach Forum Organizacji Kreatywnych. Weszliśmy w skład Rady Polskiego Rynku Muzycznego pełniącej rolę środowiskowego think tanku, którego celem jest wywieranie realnego wpływu na władze w celu kreowania korzystnych dla nas rozwiązań prawnych. Nawiązaliśmy kontakty z innymi organizacjami związkowymi jak Związkowa Alternatywa, OPZZ, NSZZ Solidarność Dokerów w celu wymiany doświadczeń i ew. dalszej współpracy.  Rozpoczęliśmy również kontakty z organizacjami międzynarodowymi. Na zaproszenie UNI Global Union wzięliśmy udział w  konferencji „Mapping the situation of social dialogue in the commercial live performance sector”.

 

10. Przeprowadziliśmy ankietę skierowana do polskich muzyków badającą ich kondycję zawodowo-finansową, na którą odpowiedziało 929 osób

 

11. Uruchomiliśmy programy dostępne dla członków Związku: opieka medyczna i darmowe porady prawne.

 

12. Podjęliśmy działania zmierzające do organizacji konferencji Związku na której przedstawimy założenia programowe naszej organizacji na kolejne lata

 

13. Byliśmy aktywni w mediach. Artykuły, lub audycje prezentujące nasze wypowiedzi znaleźć można było m.in. w: Tok FM, Dziennik Gazeta Prawna, Polska The Times, Gazeta Wyborcza, DoRzeczy, gazeta.pl, Radio Zet, TVN 24, rozgłośniach Polskiego Radia                               

Full Concert
In Concert