top of page

AKTUALNOŚCI

10 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków ZZM RP, które wybrało nowe władze Związku na lata 2024-2028

ZARZĄD:

Wanda Kwietniewska - przewodnicząca

Leszek Biolik - wiceprzewodniczący, pełnomocnik zarządu ds. międzynarodowych

Maciej Zieliński - wiceprzewodniczący

Ryszard Wojciul - skarbnik, dyrektor generalny

Marta Kosakowska - sekretarz

Jacek Królik - członek zarządu

Antoni Sojka - członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Aleksander Nowacki

Anna Jurksztowicz

Mieczysław Jurecki

 

SĄD KOLERZEŃSKI:

Józef Skrzek - przewodniczący

Sławomir Wierzcholski 

Tomasz Lipiński

Prezentujemy Toolboxy wyprodukowane w ramach realizacji programu "Wzrost Innowacji, Rozwoju i Cyfryzacji w kształceniu profesjonalistów branży Muzycznej" realizowanego w ramach europejskiego grantu ERASMUS +

Full Concert
In Concert
bottom of page