top of page
Playing the Piano

DOŁĄCZ DO NAS!

Walczymy o przyszłość polskich muzyków

Uprawiasz ukochany przez nas wszystkich zawód muzyka? 

Chcesz dołączyć do innych Tobie podobnych, żebyśmy razem byli silniejsi i mogli walczyć o nasze marzenia?

Wypełnij deklarację członkowską!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czy uprawiasz zawód muzyka
Czy działalność muzyczna jest dla CIebie istotnym źródłem utrzymania

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że zaznajomiłem(am) się ze Statutem ZZM RP. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień tego dokumentu i proszę o zaliczenie mnie w poczet członków Związku Zawodowego Muzyków RP. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyjęcia w poczet członków Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Związek Zawodowy Muzyków Rzeczpospolitej Polskiej. W celu zapewnienia poprawności danych osobowych przetwarzanych przez ZZMRP może on okresowo prosić Członka o ich potwierdzenie i aktualizację.W przypadku przyjęcia mnie w poczet członków ZZM RP zobowiązuję się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 120 zł i do dalszego, regularnego opłacania składek członkowskich.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page