top of page
Drummer

DOŁĄCZ DO NAS! RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI!

baner.jpg

O ZWIĄZKU

Związek Zawodowy Muzyków RP powstał aby chronić interesy polskich muzyków, dbać o ich potrzeby i reprezentować ich wszędzie tam, gdzie ważna jest perspektywa tej grupy zawodowej. Naszym celem jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego rynku muzycznego.  Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej. 

ANKIETA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RP
 

fbtlo1.jpg

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Zawodowy Muzyków RP walczy o poprawę statusu wszystkich zawodowych muzyków w naszym kraju.

Playing Piano
Występ zespołu muzycznego
prelegenci

EDUKACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP prowadzi szereg działań edukacyjnych z zakresu rozwoju kariery muzycznej, tematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu muzyka, działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania, etc.

LEGISLACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz szybkiego uruchomienia programu wsparcia skierowanego do muzyków indywidualnych, objęcia muzyków systemem opieki socjalnej w sposób adekwatny do specyfiki ich działalności, aktualizacji listy tzw. "czystych nośników" konsultując inicjatywy ustawodawcze rządu parlamentu i inicjując własne.

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz środowiska uczestnicząc w wydarzeniach dotyczących muzyki i kultury Polskiej, organizując własne wydarzenia branżowe, etc.

Concert Clip

STANOWISKO WOBEC NOWELIZACJI USTAWY O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 14 lutego 2024 roku

28 LUTEGO 2024

Guitars

LIST OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, CZŁONKÓW RZĄDU I PARLAMENTARZYSTÓW

24 KWIETNIA 2024

Drummer

PISMO ZZM RP DO ORGANIZACJI POPIER-AJĄCYCH USTAWĘ O ARTYŚCIE ZAWODOWYM

03 LUTEGO 2023

Studio mikrofonu

REPLIKA ZZM RP NA  PISMO ZPAV W ZWIĄZKU Z IMPLEMANTACJĄ DYREKTYWY DSM

21 LUTEGO 2023

Sławek Wierzcholski
00:43
Mietek Jurecki
00:44
Wanda Kwietniewska
01:46

ZWIĄZEK ZAWODOWY MUZYKÓW RP

Chmielna 2, 02-020 WARSZAWA, POLSKA

Kontakt

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Związek Zawodowy Muzyków Rzeczpospolitej Polskiej.

instrumenty
bottom of page