top of page
Drummer

DOŁĄCZ DO NAS! RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI!

O ZWIĄZKU

Związek Zawodowy Muzyków RP powstał aby chronić interesy polskich muzyków, dbać o ich potrzeby i reprezentować ich wszędzie tam, gdzie ważna jest perspektywa tej grupy zawodowej. Naszym celem jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego rynku muzycznego.  Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej. 

ANKIETA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RP
 

fbtlo1.jpg

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Zawodowy Muzyków RP walczy o poprawę statusu wszystkich zawodowych muzyków w naszym kraju.

Playing Piano
Występ zespołu muzycznego
prelegenci

EDUKACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP prowadzi szereg działań edukacyjnych z zakresu rozwoju kariery muzycznej, tematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu muzyka, działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania, etc.

LEGISLACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz szybkiego uruchomienia programu wsparcia skierowanego do muzyków indywidualnych, objęcia muzyków systemem opieki socjalnej w sposób adekwatny do specyfiki ich działalności, aktualizacji listy tzw. "czystych nośników" konsultując inicjatywy ustawodawcze rządu parlamentu i inicjując własne.

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz środowiska uczestnicząc w wydarzeniach dotyczących muzyki i kultury Polskiej, organizując własne wydarzenia branżowe, etc.

Concert Clip

SKARGA NA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO PREZESA RADY MINISTRÓW  W SPRAWIE BRAKU AKTUALIZACJI ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCEGO LISTĘ "CZYSTYCH NOŚNIKÓW"

19 maja 2022

Guitars

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZZM RP O PRZYSTĄPIENIU DO ZWIAZKU ZAWODOWEGO ZWIĄZKOWA ALTERNATYWA

27 stycznia 2021

Drummer

OŚWIADCZENIE W REAKCJI NA WYPOWIEDŹ MINISTRA P. GLIŃSKIEGO O TYM, ŻE OPŁATA REPROGRAFICZNA NIE OBEJMIE SMARTFONÓW

29 lipca 2021

Studio mikrofonu

KORESPONDENCJA Z PREZESEM TVP NA TEMAT KONKURSU EUROWIZJI

16 czerwca 2021