Drummer

DOŁĄCZ DO NAS! RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI!

O ZWIĄZKU

Związek Zawodowy Muzyków RP powstał aby chronić interesy polskich muzyków, dbać o ich potrzeby i reprezentować ich wszędzie tam, gdzie ważna jest perspektywa tej grupy zawodowej. Naszym celem jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego rynku muzycznego.  Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej. 

Igła do gramofonu

ANKIETA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RP
 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Zawodowy Muzyków RP walczy o poprawę statusu wszystkich zawodowych muzyków w naszym kraju.

Playing Piano
Występ zespołu muzycznego
Record Player

EDUKACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP prowadzi szereg działań edukacyjnych z zakresu rozwoju kariery muzycznej, tematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu muzyka, działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania, etc.

LEGISLACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz szybkiego uruchomienia programu wsparcia skierowanego do muzyków indywidualnych, objęcia muzyków systemem opieki socjalnej w sposób adekwatny do specyfiki ich działalności, aktualizacji listy tzw. "czystych nośników" konsultując inicjatywy ustawodawcze rządu parlamentu i inicjując własne.

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz środowiska uczestnicząc w wydarzeniach dotyczących muzyki i kultury Polskiej, organizując własne wydarzenia branżowe, etc.

Concert Clip

PISMO DO RADY MEDIÓW NARODOWYCH W SPRAWIE UDZIAŁU POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI W CZASIE ANTENOWYM MEDIÓW PUBLICZNYCH WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ PRZEWODNICZĄCEGO RMN

30 czerwca 2021

Guitars

PROPOZYCJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RP PROGRAMU POMOCY DLA ARTYSTÓW PRACUJĄCYCH NA UMOWACH CYWILNO-PRAWNYCH

27 stycznia 2021

Drummer

OŚWIADCZENIE W REAKCJI NA WYPOWIEDŹ MINISTRA P. GLIŃSKIEGO O TYM, ŻE OPŁATA REPROGRAFICZNA NIE OBEJMIE SMARTFONÓW

29 lipca 2021

Studio mikrofonu

KORESPONDENCJA Z PREZESEM TVP NA TEMAT KONKURSU EUROWIZJI

16 czerwca 2021

ZWIĄZEK ZAWODOWY MUZYKÓW RP

Chmielna 2, 02-020 WARSZAWA, POLSKA

Kontakt

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Związek Zawodowy Muzyków Rzeczpospolitej Polskiej.

instrumenty